Portfólio kreatívnych nápadov

Nápady musia byť nápadné. Toto je len nenápadná časť z toho, čo všetko nám napadlo. Ešteže máme takých nápadov chtivých klientov.

Archív noviniek

Dobré správy nestarnú

Archív noviniek

Kontakt
Bajkalská 19B
821 01 Bratislava, Slovakia
tel.: +421-2-582 441 55
istropolitana@istropolitana.sk
Kariéra
job@istropolitana.sk
New Business
newbiz@istropolitana.sk
Istropolitana Ogilvy