Akým spôsobom budeme pracovať aj s vašou obchodnou ideou, značkou, produktom či službou?

Storytelling

Sme zoskupenie ľudí, ktoré kreatívnou činnosťou nenápadne dostáva obchodné idey do hláv ľudí. Idea musí byť súčasťou príbehu, ináč nezaujme. Príbehy boli a vždy budú hlavnými nositeľmi ideí.

Storytelling

Sme zoskupenie ľudí, ktoré kreatívnou činnosťou nenápadne dostáva obchodné idey do hláv ľudí. Idea musí byť súčasťou príbehu, ináč nezaujme. Príbehy boli a vždy budú hlavnými nositeľmi ideí.

Vďaka nim sa môžeme dostať bližšie k ľuďom. Preto je pre nás pri tvorbe kľúčovým východiskom STORYTELLING.

Archetypy

Pri našej práci pracujeme s ľuďmi. Snažíme sa dostať do ich mysle, hľadáme, po čom túžia, čo ich motivuje, ako a prečo žijú. Veríme, že nájdeme správne odpovede na to, ako a prečo ľudia kupujú výrobky a značky.

Archetypy

Pri našej práci pracujeme s ľuďmi. Snažíme sa dostať do ich mysle, hľadáme, po čom túžia, čo ich motivuje, ako a prečo žijú. Veríme, že nájdeme správne odpovede na to, ako a prečo ľudia kupujú výrobky a značky.

Tak sa dostávame k archetypálnym potrebám, ktoré definujú a ovplyvňujú ľudské životy od veku vekov. ARCHETYPY sú pevné, nemenné a pre ľudí ľahko zrozumiteľné, preto sú ďalším kľúčovým východiskom pri našej tvorbe.

Screen world

Život človeka 21. storočia je viac životom na obrazovkách tabletu, smartfónu a iných obrazovkách na špecializované použitie ako životom vo „fyzickej realite“.

Screen world

Život človeka 21. storočia je viac životom na obrazovkách tabletu, smartfónu a iných obrazovkách na špecializované použitie ako životom vo „fyzickej realite“.

SCREEN WORLD je pre nás kľúčovým poľom pôsobenia, preto vymýšľame príbehy a idey tak, aby boli univerzálne a pôsobili rovnako v každom kontexte a médiu.

Kultúrna stratégia

Naše idey a príbehy sú kultúrne zakotvené. Nepohybujeme sa v hraniciach kategórie či segmentu, snažíme sa postihnúť širší kontext – to, čo je „kultúrne zažité“, čo je nadosobné a čo definuje...

Kultúrna stratégia

Naše idey a príbehy sú kultúrne zakotvené. Nepohybujeme sa v hraniciach kategórie či segmentu, snažíme sa postihnúť širší kontext – to, čo je „kultúrne zažité“, čo je nadosobné a čo definuje spoločne prežitú skúsenosť ľudí.

Sledujeme trendy, kultúrne a spoločenské pohyby a zmeny. Pretože cez takúto KULTÚRNU STRATÉGIU ľahšie spojíme naše idey a príbehy s pocitmi a túžbami ľudí v súčasnom historickom momente.

Storytelling
Archetypy
Screen world
Kultúrna stratégia
Archív noviniek

Dobré správy nestarnú

Archív noviniek

Kontakt
Bajkalská 19B
821 01 Bratislava, Slovakia
tel.: +421-2-582 441 55
istropolitana@istropolitana.sk
Kariéra
job@istropolitana.sk
New Business
newbiz@istropolitana.sk
Istropolitana Ogilvy